Prehistoric landscape of peat bogs Národní přírodní rezervace SOOS - Nature preserve in Cheb, Czech Republic


Open on Google Maps

Our Ranking

Address

Kateřina 39, 351 34 Skalná, Czechia

Website

https://www.muzeumfl.cz

Contact

+420 351 011 997

Rating on Google Maps

4.60 (4218 reviews)

Working Hours

 • Wednesday: 9am to 5pm
 • Thursday: 9am to 5pm
 • Friday: 9am to 5pm
 • Saturday: 9am to 5pm
 • Sunday: 9am to 5pm
 • Monday: 9am to 5pm
 • Tuesday: 9am to 5pm

Amenities

 • Amenities
  • Dogs allowed
  • Good for kids
  • Public toilet
 • Accessibility
  • Wheelchair-accessible car park
  • Wheelchair-accessible entrance

Reviews

Frequently mentioned in reviews: entrance (6) visit (6) rodn (6) Czech (7) interesting (8) Beautiful (9) proch (11) place (14) nature (17) walk (19)

 • 5Radek N. 2 years ago
  (Translated by Google) nice and educational (Original) hezké a naučné

 • 5Kristýna L. 2 years ago
  (Translated by Google) I have been to the Soos nature reserve several times and certainly not for the last time. There is a newly built main building with a cash register and toilet. Due to Covid, the entrance fee is now reduced. A pleasant walk can be combined with feeding the animals or riding a train (narrow gauge railway). I like it here and I recommend a visit. (Original) V přírodní rezervaci Soos jsem byla po několikáté a určitě ne naposledy. Je zde nově postavená hlavní budova s pokladnou a wc. Kvůli Covidu je nyní snížené vstupné. Příjemná procházka se dá spojit s krmením zvířátek či jízdou vláčkem (úzkokolejkou). Mám to zde ráda a doporučuji návštěvu.

 • 5Miloslav K. 2 years ago
  (Translated by Google) Beautiful place even in bad weather. (Original) Krásné místo i za špatného počasí.

 • 5Mlg P. 3 years ago
  Very nice. The word soos is very good. Beautyful landscape.

 • 5Sylva K. 2 years ago
  (Translated by Google) Super walk, great toilets and most importantly an open snack bar občerstv (Original) Super prochazka, záchody skvěle a hlavně otevřený stánek s občerstvením 🤪🥳

 • 5Alena . 2 years ago
  (Translated by Google) It's beautiful here. Open also in autumn, 50, - per adult. If you suffer from walks on wooden cloths around raselinist, this is it. Be sure to take a look here. (Original) Je to tu krasny. Otevreno i na podzim, 50,- za dospeleho. Jestli si potrpite na prochazky po drevenych latkach kolem raselinist, tohle je to prave. Urcite se sem podivejte.

 • 5Robert I. 2 years ago
  (Translated by Google) Great place to spend free time: SOOS National Nature Reserve (Original) Skvělé místo na strávení volného času : Národní přírodní rezervace SOOS

 • 5Lucie H. 2 years ago
  (Translated by Google) Amazing what nature can do. And that we humans didn't destroy everything. (Original) Úžasné co příroda dokáže. A že ani my lidé jsme úplně vše nezničili.

 • 5Dagmar L. 2 years ago
  (Translated by Google) Interesting, exceptional, modified (Original) Zajímavé, výjimečné, upravené

 • 5Marcel K. 2 years ago
  (Translated by Google) At the time of all the present bans, an excellent walk ended with something to eat (Original) V době všech přítomných zákazů vynikající procházka zakončena něčím na zub

 • 5Daniel P. 2 years ago
  (Translated by Google) Such a small Yellowstone National Park in Czech scale. We have visited it several times and I always love it. (Original) Takový malý Yellowstonský Národní park v českých měřítcích. Navštívili jsme to tu již poněkolikáté a vždy se kochám.

 • 5Síma H. 2 years ago
  (Translated by Google) A beautiful walk through autumn nature 🍁🌿🙂 certainly children will not be bored here, because right at the entrance is a rescue station for animals, where they have mostly owls and birds. (Original) Krásná procházka podzimní přírodou 🍁🌿🙂 určitě i děti se zde nebudou nudit, protože hned u vstupu je záchranná stanice pro zvířata,kde mají převážně sovy a ptáky.

 • 5Kristina K. 2 years ago
  (Translated by Google) Fantastic place. (Original) Fantastické místo.

 • 5Radka S. 2 years ago
  (Translated by Google) Very educational and interesting walk (Original) Velice naučná a zajímavá procházka

 • 5Julie N. 2 years ago
  (Translated by Google) An interesting place, quite dry in autumn, moffets bubbling like real volcanoes. (Original) Zajímavé místo, na podzim dost sucho, mofety bublají jako opravdové sopky.

 • 5Stefan M. 2 years ago
  (Translated by Google) National park medicinal springs (Original) Nationalpark Heilquellen

 • 5Vlasta V. 2 years ago
  (Translated by Google) Beautiful natural moor. (Original) Krásné přírodní slatiniště.

 • 5Marcela P. 2 years ago
  (Translated by Google) A pleasant walk (Original) Příjemná procházka

 • 5Róbert T. 2 years ago
  (Translated by Google) Beautiful, not too long walk. (Original) Krásná, ne moc dlouhá procházka.

 • 5Alice J. 2 years ago
  (Translated by Google) Very interesting. (Original) Velice zajímavé.

 • 5Mirjam O. 5 months ago
  Really beautiful nature reserve! The walk was a bit shorter than I expected, but it was really interesting and beautiful nonetheless. There are signs with information and a little museum. Little entry fee to go onto the trail, totally worth it. Highly recommend when in the area

 • 5Marija S. 6 months ago
  Truly amazing nature, and well organized tourist attraction. The little museum at the exit / entrance was particularly delightful for an eight year old boy while the walkways were adequate for a stroller with a sleeping baby, for nature's funs well worth a visit!

 • 5Veronika L. 9 months ago
  Absolutely amazing and unique nature. The trail takes approximately 1 hour of slow walk.

 • 5Jakub P. 2 years ago
  Beautiful piece of Carlsbad's region. The way is approximately 1.5km long and along the way there are some pieces of information about the place. It is more than suitable for family and it costs only 90Kč per person.

 • 5Magnus O. 1 year ago
  This place is worth a visit. The first part of the walk is not spectacular, mainly walking through a swamp. It gets much more interesting though, with a near moon-like landscape including a lot of geysers (which may not be the right term here). Odd to pay for a walk through nature, but well worth a visit.

 • 5Pavel K. 4 years ago
  Interesting walk, don't expect hours of fun, but some scenes really are like from Yellowstone National Park.

 • 5Lucie H. 2 years ago
  (Translated by Google) Beautiful piece of nature (Original) Krásný kousek přírody

 • 5Stanislav V. 3 years ago
  Czech Yellowstone, tiny but ours... Must be seen in western Bohemia

 • 5Maciek G. 2 years ago
  Super cool walk

 • 5Richard B. 2 years ago
  Lovely plave with benefits like you can drink Waters in resrvoir

 • 5Jack B. 3 years ago
  I love this place. It is small with few atractions but it is really unique in the Czech republic. Single ticket 90CZK (~3,5€), small free parking, dog friendly place. Very interesting and educative. Worth to have a stop there when close.

 • 5Roman S. 2 years ago
  You need to see.

 • 5Maximilian H. 4 years ago
  A gate to a different dimension! When you get there, you don't expect at all, how it would look like! Beautiful and amazing experience! REAL 5 STARS!

 • 5Libor . 1 year ago
  (Translated by Google) Interesting place, ideal for a walk. This is not the case elsewhere in Europe (Original) Zajímavé místo, ideální pro procházku. Takové není jinde v Evropě

 • 5Stanislava B. 2 years ago
  (Translated by Google) Beautiful walk through winter nature (Original) Krásná procházka zimní přírodou

 • 5Tomáš B. 2 years ago
  (Translated by Google) Not a foot. Turnstiles can also be bypassed with a pram ... (Original) Ani noha. Turnikety se dají obejít i s kočárkem...

 • 5Andrea V. 2 years ago
  (Translated by Google) Beauty as always, there was a lot of water this year, so all the muffins are bubbling beautifully ... ♥ ️🥰 (Original) Krása jako vždy, letos bylo hodně vody, tak všechny mofety krásně bublají... ♥️🥰

 • 5Jary V. 2 years ago
  (Translated by Google) Nice place for a walk in nature with a tasting spring. I appreciate that the entrance is year-round and in winter you can pay by card at the vending machine. (Original) Hezké místo na procházku přírodou s ochutnávkou pramene. Oceňuji, že vstup je celoroční a v zimě jde zaplatit kartou u automatu.

 • 5Petra M. 2 years ago
  (Translated by Google) I recommend (Original) Doporučuji

 • 5Stefania V. 2 years ago
  (Translated by Google) Interesting place (Original) Zajímavé místo

 • 5Ilona H. 2 years ago
  (Translated by Google) Czech Iceland. (Original) Český Island.

 • 5Jaroslav K. 2 years ago
  (Translated by Google) Satisfaction. (Original) Spokojenost.

 • 5Jiří P. 2 years ago
  (Translated by Google) Beautiful and informative walk in the fresh air. (Original) Krásná a poučná procházka na zdravém vzduchu.

 • 5Julian Roman B. 2 years ago
  (Translated by Google) Beautiful nature reserve, I highly recommend visiting. (Original) Krásná přírodní rezervace, vřele doporučuji navštívit.

 • 5stefan l. 2 years ago
  (Translated by Google) Very interesting natural spectacle. Interesting for the whole family, you should definitely see it when you are in the area. (Original) Sehr interessantes Naturspektakel. Für die ganze Familie interessant, sollte man auf jeden Fall anschauen wenn man in der Gegend ist.

 • 5L. 2 years ago
  (Translated by Google) Excellent spectacle. (Original) Vynikající podívaná.

 • 4David H. 2 years ago
  (Translated by Google) Unfortunately, they forgot to change the status to closed. Only the zoo is accessible. Or at your own risk. (Original) Bohužel zapomněli změnit status na zavřeno. Přístupné je pouze zoo. Nebo na vlastní nebezpečí.

 • 4Dioleta W. 3 years ago
  First time

 • 4Jana K. 5 years ago
  Nice for children, small enough museum of history of earth and regional animals, nice walk around wells, small fastfood...

 • 4Lambert G. 2 years ago
  (Translated by Google) Circuit through the peat bog in the length of 2 km, at the entrance toilet, buffet (Original) Okruh přes rašeliniště v délce 2 km ,u vstupu WC, bufet

 • 4Vitezslav C. 1 year ago
  Truly raw nature with interesting history of the mineral springs. A bit expensive for the entry. Good access with parking and toilets. Museums free to go.

 • 4ROMAN V. 2 years ago
  (Translated by Google) Hello, if you have a trip to western Bohemia and long for complete silence in the bosom of nature, interrupted only by the singing of birds, be sure to visit this place. The nature trail leading along the wooden walkway just above the level of the peat bog has its charm even in winter. . . The bubbling springs of countless springs contrast with the winter nature. I think that everyone who loves nature at least a little will find something here. It only depends on you if you see birds of prey kept in aviaries on arrival at this magical place, or at the end, because the aviaries are only a few meters from the adjacent parking lot, which is part of the complex. I believe that the experience of this place will allow you to forget, at least for a while, the hustle and bustle of urban agglomerations. . . So I wish you a happy journey ☺️. (Original) Dobrý den, pokud budete mít cestu do západních Čech a zatoužíte po naprostém tichu v lůně přírody, přerušeném pouze zpěvem ptáků, určitě navštivte toto místo. Naučná stezka vedoucí po dřevěném chodníku těsně nad úrovní rašeliniště má i v zimě své kouzlo. . . Probublávající prameny bezpočtu vřídel, kontrastují se zimní přírodou. Myslím, že každý kdo má alespoň trochu rád přírodu si zde najde to své. Záleží pak jen na Vás jestli si prohlédnete dravé ptáky chované ve voliérách při příchodu na toto kouzelné místo, nebo až na závěr, neboť voliéry jsou jen pár metrů od přilehlého parkoviště, které je součástí areálu. Věřím, že zážitky z tohoto místa Vám umožní alespoň na chvíli zapomenout na shon městských aglomerací. . . Takže přeji šťastnou cestu ☺️.

 • 3Pavel K. 2 years ago
  (Translated by Google) When you drive around, it's worth a walk. You can park when it's not crowded. Price about 80 CZK per person without discounts. The price includes a few injured, rescued birds. (Original) Když jedete kolem, stojí to za procházku. Parkovat se dá, když není narváno. Cena asi 80 Kč za osobu bez slev. V ceně se dá podívat na pár zraněných, zachráněných ptáků.

 • 3Filip A. 3 years ago
  One of most unique biotopes in Czech. But they cannot sell it. For 4 Eur entrance fee you spent 20 minutes in meadows and on a dirty road. The kids railway does not work. Museum is average. Only highly active are the mosquitos.

 • 3Thomas G. 2 years ago
  (Translated by Google) The explanation of the geology is fine. (Original) Die Erklärung der Geologie ist in Ordnung.

 • 1Lea D. 2 years ago
  (Translated by Google) Excuse me but collect admission? (Original) Pardon ale vybírat vstupné?

 • 1Radim M. 4 months ago
  Would land 0 stars but it's not an option. Czech crooks charge you to enter a piece of nature. First time I got mad with this was when I went to visit Pravcicka brana in Czech Switzerland. Got equally angry that I had to pay entry for seing piece of rock. But I wasn't alone there so I eventually went. Here I skip just out of principle. Bravo you crooks 👏Most Reviewed places nearby

 1. 4.60 Národní přírodní rezervace SOOS   (4218 reviews) Prehistoric landscape of peat bogs
 2. 4.60 Muzejní uzkorozchodná dráha Kateřina   (34 reviews)
Last updated: 2022-11-30