$ Brunch Zahir Kebab & Cafe Kalisz - Kebab shop in Kalisz, Poland


Open on Google Maps

Our Ranking

Address

Czaszkowska 1d, 62-800 Kalisz, Poland

Website

https://www.zahirkebabcafe.pl

Contact

+48 577 161 414

Rating on Google Maps

4.10 (1405 reviews)

Amenities

 • Service options
  • Beer
  • Cosy
  • Lunch
  • Brunch
  • Casual
  • Coffee
  • Dinner
  • Groups
  • Alcohol
  • Dine-in
  • Seating
  • Toilets
  • Delivery
  • Takeaway
  • Kids' menu
  • Debit cards
  • High chairs
  • Credit cards
  • Fast service
  • Small plates
  • Good for kids
  • Family friendly
  • Late-night food
  • Vegetarian options
  • NFC mobile payments
  • Accepts reservations
  • Wheelchair-accessible seating
  • Wheelchair-accessible car park
  • Wheelchair-accessible entrance

Reviews

 • 5Jack S. 4 years ago
  Brilliant food, best kebab I've had in a long time

 • 5K. 4 years ago
  They make kebab great again!

 • 4R M. 4 years ago
  Fast Food

 • 4Marzena K. 1 year ago
  (Translated by Google) Very tasty kebab, affordable prices, although the interior at first glance is rather associated with American cuisine. A pleasant surprise because it was very tasty. I would give 5 stars, but the condition of the toilets is slightly inadequate - one sink is out of order, the other with standing water - no soap in the dispensers and no hand sanitizer (in the bathroom) ... eyes, (Original) Kebab bardzo smaczny , ceny przystępne, chociaż wnętrze na pierwszy rzut oka raczej kojarzy się z kuchnią amerykańską. Miłe zaskoczenie bo bylo bardzo smaczne. Dałabym 5 gwiazdek ale stan toalet lekko nieodpowiedni- jedna umywalka nieczynna , druga ze stojącą wodą - brak mydła w dozownikach i brak płynu do dezynfekcji rąk(w łazience)...obsługa widac bardziej zajęta śmianiem się i obserwowaniem gosci, niestety rzuca się to w oczy,

 • 3Jean-Michelle V. 9 months ago
  Was enough good.

 • 1Marlena C. 8 months ago
  (Translated by Google) The service was terrible .. short blonde, maybe a little reddish, with a well-worn face, unfortunately did not listen too much and then with a grudge that it was wrongly ordered .. without a smile, rolling her eyes. Not everyone should work with customers .. rollo itself, strange because it is with hot salad, if it were not edible. Responding to the answer: how could you review the monitoring if you do not know the day or time of my visit? ;) At this point, I change my opinion to 1 (to this I attach the average maintenance of cleanliness in the toilet and the tables where you eat meals. There was no information about disinfecting the tables, plus the tables are sticky and you had to wipe them with a tissue). I would like to add that at that moment I was not alone there and the opinion of the accompanying people was much worse. Please take the subject seriously and do not invent monitoring monitoring .. I recommend training the employee in the way of customer service. In addition, the employee did not ask about the order, the error came out only after verification of the receipt at payment :) You're right, there are better places in Kalisz where you can eat good kebabs etc :) (Original) Obsługa fatalna.. niska blondynka, może lekko rudawa, z nadasana miną, niestety nie słuchała zbytnio a potem z pretensją, że źle zamówione.. bez uśmiechu, przewracającą oczami. Nie każdy powinien pracować z klientami.. samo rollo, dziwne bo z ugrzana surówką, gdyby nie to to zjadliwe. Odpowiadając na odpowiedź: jak mogli Państwo przejrzeć monitoring skoro nie znacie dnia ani godziny mojej wizyty? ;) W tym momencie zmieniam opinie na 1 ( do tego dołączam średnie utrzymanie czystości w toalecie, jak i stolików przy których spożywa się posiłki. Nie było informacji o dezynfekcji stolików, plus stoliki kleją się i trzeba było je wytrzeć samemu chusteczką). Dodam, że w tym momencie nie byłam tam sama i zdanie osób towarzyszących było znacznie gorsze. Proszę podejść poważnie do tematu i nie wymyślać przeglądania monitoringu.. Polecam przeszkolenie pracownika ze sposobu obsługi klienta. Do tego Pracownik nie dopytał o zamówienie, błąd wyszedł dopiero po weryfikacji paragonu przy płatności:) Ma Pan racje, są w Kaliszu lepsze miejsca gdzie można zjeść dobry kebab itp :)

 • 1P. 5 months ago
  (Translated by Google) The taste of the rollo was not that bad. 1 is for the fact that the dough was very baked, that it was cracking with every bite, but 1 is mainly for the waiting time. I was waiting for about 20 minutes. It's a massacre for fast food. Instead of focusing on customers who want to eat quickly on site, they do the food one by one (i.e. take-away / on-site orders made on a first come first served basis). Big mistake, therefore 1 on my part. I probably won't be there anymore. (Original) Rollo w smaku nie było najgorsze. 1 leci za to, że ciasto było mega spieczone, że z każdym gryzem pękało w każdym miejscu ale 1 jest przede wszystkim za czas oczekiwania. Czekałem Ok 20 min. Jak na fast food to jest masakra. Zamiast skupić się na klientach, którzy chcą zjeść szybko na miejscu robią jedzenie po kolei (czyli zamówienia tel na wynos / na miejscu robione na zasadzie kto pierwszy ten lepszy). Duży błąd, dlatego 1 z mojej strony. Raczej już się tam nie pojawię.

 • 1Dorota K. 5 months ago
  (Translated by Google) A half-cold kebab, although eaten right there - should be hot, or at least clearly warm. Small portions, the sauce bland, taking into account the mistake of what is actually ordered and expected. For all this - the reaction of the service to the appeal or the client's suggestion that something is wrong here - below the criticism! [..] You can eat a kebab from this chain of better quality. I do not recommend .. A tragedy !! (Original) Kebab na pół zimny mimo, że jedzony zaraz na miejscu - powinien być gorący, albo przynajmniej wyraźnie ciepły. Porcje małe, sos bez wyrazu, z uwzględnieniem pomyłki, względem tego, co faktycznie jest zamawiane i oczekiwane. Do tego wszystkiego - reakcja obsługi na apelację, czy sugestię klienta, że coś tu jest nie w porządku - poniżej krytyki! [..] Da się zjeść kebab z tej sieci w lepszej jakości. Nie polecam.. Tragedia!!

 • 1Piotr T. 2 months ago
  (Translated by Google) I ordered a kebab box I thought it wasn't my order a bowl for cat milk and a salad with fries 5 slices of meat. I eat in different zahirah in each they make equal portions here terribly small I do not recommend if I could give -1 star. In the premises you have to sit in a jacket, it is below 10 degrees. (Original) Zamówiłem kebab box myślałem że to nie moje zamówienie miseczka jak na mleko dla kota i sama sałatka z frytkami 5 plasterków miesa. Jadam w różnych zahirah w każdym robią równe porcje tutaj okropnie małe nie polecam gdybym mógł wystawił bym -1 gwiazdke. W lokalu trzeba siedzieć w kurtce jest poniżej 10stopni.Most Reviewed places nearby

 1. 4.70 "Tutti Santi"   (2747 reviews) Brunch
 2. 4.20 Carrefour   (2419 reviews)
 3. 4.40 Kompleks restauracyjny Aljo   (1832 reviews) Brunch
 4. 4.50 Pub Warka Kalisz   (1761 reviews) Brunch
 5. 4.10 Zahir Kebab & Cafe Kalisz   (1405 reviews) Brunch
 6. 3.80 Bacówka Kalisz   (1380 reviews) Brunch
 7. 4.20 Zahir Kebab   (1033 reviews) Late-night food
 8. 4.10 Cafe Karafka Restauracja Kawiarnia   (1029 reviews) Brunch
 9. 4.40 Kawiarnia Anabell   (1027 reviews) Late-night food
 10. 4.40 The Jack   (989 reviews) Brunch
 11. 4.50 Bajeczny Bar Mleczny   (870 reviews) Brunch
 12. 3.90 Bar Gastro   (863 reviews)
 13. 4.30 BAR OSTERIA   (814 reviews) Brunch
 14. 4.60 Hashtag Burger   (762 reviews) Brunch
 15. 4.30 Speed Food   (706 reviews) Brunch
Last updated: 2023-02-15