Karaoke X9 image

Karaoke X9

Bar Karaoke bar

👍👍 Đẹp,Hiện đại,chất lượng âm thanh tốt, giá hợp lý


Address

63PX+VX3, Đ. Thân Công Tài, Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang, Vietnam

Contact

+84 972 617 162

Price rating

$$ $$

Rating on Google Maps

3.40 (35 reviews)

Open on Google Maps

Working Hours

 • .: Hide open hours for the week

Featured Reviews


Reviews are sorted by relevance, prioritizing the most helpful and insightful feedback at the top for easier reference.
 • 5/5 360 T. 5 years ago on Google
  Đẹp,Hiện đại,chất lượng âm thanh tốt, giá hợp lý
  1 person found this review helpful 👍

 • 5/5 Nghia Do T. 7 years ago on Google
  Chất lượng phòng hát ổn, ông chủ nhiệt tình
  1 person found this review helpful 👍

 • 3/5 A T. 4 years ago on Google
  Bt

 • 1/5 ĐẨU NGUYỄN X. 6 years ago on Google
  Âm thanh tốt ánh sáng đẹp giá cả hợp lý ,phòng hát rộng rãi

 • 2/5 Duy Tien N. 6 years ago on Google
  giá rẻ, âm thanh hơi tệ,

 • 3/5 Thao nguyen v. 6 years ago on Google
  Bố trí bàn không họp lý. Tạm được

 • 4/5 Xao A. 5 years ago on Google
  Tốt phục vụ không tồi

 • 4/5 Diễn Nguyen V. 5 years ago on Google
  Hát cũng tạm đc.


Call +84 972 617 162 Open on Google Maps

TrendsLast updated:

Similar Bars nearby

Last updated:
()