Cosy Rasputin Night Club Rzeszów - Night club in Rzeszow, Poland


Open on Google Maps

Our Ranking

Address

3 Maja 13, 35-030 Rzeszów, Poland

Website

https://www.rasputinclub.pl

Contact

+48 731 371 942

Rating on Google Maps

4.50 (75 reviews)

Working Hours

 • Thursday: 9 pm to 6 am
 • Friday: 9 pm to 7 am
 • Saturday: 9 pm to 7 am
 • Sunday: 9 pm to 6 am
 • Monday: 9 pm to 6 am
 • Tuesday: 9 pm to 6 am
 • Wednesday: 9 pm to 6 am

Amenities

 • Crowd
  • Groups
 • Payments
  • Debit cards
  • Credit cards
  • NFC mobile payments
 • Planning
  • Accepts reservations
 • Amenities
  • Toilets
  • Free Wi-Fi
  • Gender-neutral toilets
 • Offerings
  • Beer
  • Wine
  • Alcohol
  • Dancing
  • Spirits
  • Cocktails
 • Atmosphere
  • Casual
 • Highlights
  • Great cocktails
  • Live performances
 • Accessibility
  • Wheelchair-accessible toilet
  • Wheelchair-accessible entrance
 • Dining options
  • Seating
 • Service options
  • Dine-in
  • Delivery

Reviews

Frequently mentioned in reviews: feel (6) Atmosfera (6) pewno (6) kobiety (6) Nice (6) Polecam (7) tutaj (7) birthday (7) tego (7) Great (7) friends (8) service (8) wiecz (8) tylko (8) klimat (8) music (8) klubu (8) luxury (8) kole (9) klub (10) Rasputin (10) drink (11) beautiful (11) bawi (11) drinki (11) good (12) places (12) recommend (13) bardzo (13) dziewczyny (13) party (14) women (14) rasputin (14) drinks (15) nice (17) great (17) atmosphere (18) girls (19) time (20) jest (21) miejsce (21) club (26) place (39)

 • 5Kjur C. 2 years ago
  (Translated by Google) I recommend quick and easy phone contact, no problems and 100% satisfaction! (Original) Polecam, szybki i łatwy kontakt telefoniczny, żadnych problemów i 100% satysfakcji!

 • 5Grzegorz R. 2 years ago
  (Translated by Google) A place unlike any other I've visited so far, but very nice. The atmosphere has rich plus scantily clad girls that's it. Despite the general situation, the distance between customers is kept, so you can also feel comfortable here. I paid with the card without any problems, because I also have transaction confirmations, so it's free. (Original) Miejsce inne niż wszystkie jakie do tej pory zwiedziłem, ale bardzo fajne. Atmosfera ma bogato plus skąpo ubrane dziewczyny to jest to. Mimo, ogólnej sytuacji jest zachowany dystans między klientami więc czuć również tu komfort. Bezproblemowo płaciłem karta, bo mam też potwierdzenia transakcji więc luz.

 • 5Agnieszka K. 3 years ago
  (Translated by Google) I was on a maiden at this club and I have to say that it delivered a really great time. Certainly they advertized this place to my other colleagues (Original) Byłam na panieńskim w tym klubie i muszę powiedzieć, że wybawiłam się naprawdę świetnie. Z pewnością będą polecała to miejsce moim innym koleżankom

 • 5Mirela J. 3 years ago
  (Translated by Google) I like this club, you can feel free here and sit with a drink or go crazy with the dancers, well-deserved 5 stars :) (Original) Lubię ten klub, mozna tutaj się poczuć swobodnie i posiedziec przy drinku albo poszaleć z tancerzami, zasłużone 5 gwiazdek :)

 • 5Jacek T. 3 years ago
  (Translated by Google) a great place both for a bachelor party but also for meeting friends. Drinks, girls and service at the highest level (Original) świetne miejsce zarówno na wieczór kawalerski ale też i spotkanie ze znajomymi. Drinki, dziewczyny i obsługa na najwyższym poziomie

 • 5Edward K. 3 years ago
  (Translated by Google) I had my bachelor party here and I must say that they really took care of everything. My friends and I have saved ourselves like never before, the club is great and I highly recommend it (Original) miałem tutaj swój wieczór kawalerski i muszę powiedzieć że naprawdę zadbali o wszystko. Ja i moi koledzy wybawiliśmy się jak nigdy, klub super i jak najbardziej polecam

 • 5Krystian W. 3 years ago
  (Translated by Google) In a word ... I have been to many..and more clubs, but no club had only class and subtlety, and at the same time entertainment ... beautiful ... talented and cultural girls. Olga, Alice, Emma, ​​Natalie and the other girls ... no words .. because words no excuse and do not reflect the harmony and pleasure of being in this club 😙 greet the girl from the bar and Galina 😁 (Original) Krótkim słowem....byłem w wielu..i więcej klubów, ale żaden klub nie mial w sobie tylko klasy i subtelnosci , a zarazem rozrywki.. dziewczyny piękne..utalentowane , oraz kulturalne. Olga , Alicja , Emma , Natalia i inne dziewczyny ... brak słów.. bo slowa nie wytlumacza i nie odzwierciedlają harmoni i przyjemności bycia w tym klubie 😙 pozdrawiam dziewczyny i Galine z baru 😁

 • 5Ba P. 2 years ago
  (Translated by Google) I invite you to the party by awesome 😅😅😁 (Original) Zapraszam impreza prze zajebista 😅😅😁

 • 5Franek S. 2 years ago
  (Translated by Google) I have visited this club twice already, as such a getaway with the guys from work and both times are so much fun. Beautiful women, good alcohol and a masculine atmosphere .... what more could you want (Original) Odwiedziłem ten klub już dwa razy, jako taki wypad z chłopakami z pracy I za każdym razem jest świetna zabawa. Piękne kobiety, dobry alkohol I klimat męski....czego chcieć więcej

 • 5Daria S. 2 years ago
  (Translated by Google) I was at my friend's hen party and I had a great time. Nice atmosphere and good drinks, but the final of the finals is a handsome man dancing for us (Original) Byłam na panieńskim koleżanki i bawiłam się doskonale. Fajny klimat i dobre drinki, no ale finał finałów to przystojniak tańczący dla nas

 • 5Mikołajka H. 2 years ago
  (Translated by Google) A friend took me here on my birthday and I was shocked at how fun you can have fun there, although I avoided such places before. The decor is very rich, but it fits here;) Muscular guys who had a good time by dancing, which is something that is usually not there: p I will probably stop by there, because you can have a great time there (Original) Zabrała mnie tutaj koleżanka przy okazji urodzin i byłam w szoku jak można się fajnie tam bawić, choć wcześniej takich miejsc unikałam. Wystrój mocno na bogato, ale tu to pasuje ;) Umięśnieni faceci, którzy umilili czas tańcząc, co coś co na co dzień raczej się nie ma :p Zapewne jeszcze tam wpadnę, bo można tam się świetnie bawić

 • 5Franciszka L. 2 years ago
  (Translated by Google) I've been there several times and had a great time each time. Good drinks and personable dancers so what more could you want for a place like this. (Original) Byłam tam kilka razy i za każdym razem bawiłam się świetnie. Dobre drinki i przystojni tancerze, więc czego chcieć więcej o takiego miejsca.

 • 5Waldemar M. 2 years ago
  (Translated by Google) Beautiful girls and friendly service. Moderate prices, no trickery (Original) Piękne dziewczyny i miła obsługa. Ceny umiarkowane, brak naciągactwa

 • 5Andrzej M. 2 years ago
  (Translated by Google) I've been to Rasputin only once, but certainly not the last. A nice atmosphere, beautiful women and outstanding drinks are here at the highest level, and this is what counts in a place like this: p (Original) W Rasputinie byłem tylko raz ale na pewno nie ostatni. Fajny klimat, piękne kobiety oraz wybitne trunki, mają tu na najwyższym poziomie, a to się przecież tylko liczy w takim miejscu :p

 • 5Hubret B. 2 years ago
  (Translated by Google) I have been several times and I recommend it because it is a unique place for an unforgettable evening. People play there without fear, because the security is always on guard, even if they are hidden, and when paying with the card I have no worries. (Original) Byłem kilka razy i polecam, bo to wyjątkowe miejsce na niezapomniany wieczór. Człowiek bawi się tam bez obaw, bo i zawsze czuwa ochrona choć z ukrycia, a i płacąc kartą nie mam żadnych obaw.

 • 5Filip K. 3 years ago
  (Translated by Google) A decent place where a person feels at ease and simply comfortable. Nice and helpful service, and overall it's a big plus (Original) Porządne miejsce, gdzie człowiek czuje się swobodnie i po prostu komfortowo. Obsługa miła i pomocna i ogólnie to wszystko jest na duży plus

 • 5Dawid K. 2 years ago
  (Translated by Google) I was once and certainly not the last 😉 like a birthday party, but here it acquired a different flavor, because how can you have fun when there are so many wonderful girls around and you are sipping your favorite drink (Original) Byłem raz I na pewno nie ostatni 😉 niby impreza urodzinowa, ale tu nabrała innego smaku, bo jak tu się na bawić dobrze kiedy tyle cudownych dziewczyn wokół, a Ty popijasz sobie ulubiony trunek

 • 5Kevin James E C. 2 years ago
  Visited Rasputin for a stag party, it is a very safe and clean place and not somewhere that will rip you off or try to fleece you for money! The club only accepts cash (zl) and all of the prices listed on the website are correct. Everyone was friendly in the club, most of the people understood English and they were very professional, unlike some of the other places in the area that you need to stay far away from! Drinks are a reasonable price as shown on the menus and website, and it felt relaxed inside the club with no pressure being made to spend cash.

 • 5Josh B. 4 years ago
  I was in Rzeszów on a solo holiday and searched for a joint on Google and this one came up with good reviews. After one drink 4 girls came over to me but I started talking to the hottest girl there because her English was perfect. Alicja was very very friendly didn't force anything on me like asing for drinks or if I wanted dances. She does her job very well and keeps it professional, definitely the best pole dancer there, she will intice you all night with her perfect smile and dazzling eyes.

 • 5Teo T. 4 years ago
  The wounderfulluest ladies at Rzeszów

 • 5Marcin L. 1 year ago
  (Translated by Google) I often visit this place, for a few years and finally it is fit to give a good opinion because I like it more and more here, good drinks BIG PLUS for nice shapely chicks, a large selection ... in my opinion the best club in Rzeszów I know what places are beige stretching ... Lots of Ukrainian women, but there are also beautiful shapely Polish women, I recommend it for a bachelor party! That's a strong 5! Keep it up (Original) Często odwiedzam to miejsce ,od paru lat i wkoncu pasuje wystawić dobra opinie gdyż z każdym razem coraz bardziej mi się tutaj podoba ,dobre drinki DUŻY PLUS za fajne zgrabne laski ,duży wybór ...według mnie najlepszy klub w Rzeszowie wiem za co place beż naciągania ... Dużo Ukrainek ale są też prześliczne zgrabne Polki,polecam na wieczór kawalerski ! Daje mocne 5! Oby tak dalej

 • 5Akabane K. 1 year ago
  (Translated by Google) The club is great! I was at my friend's birthday party;)! Atmosphere - BOMB! Beautiful ladies with long swan legs: P Divine movements, tasty drinks - all EXTRA !!!! Shapely sticks are the basis (Original) Klub świetny! Byłem na urodzinach mojej koleżanki ;)! Atmosfera - BOMBA! Piękne panie z długimi łabędzimi nogami :P Ruchy boskie, drinki smaczne - całość EXTRA!!!! Zgrabne laski to podstawa

 • 5Emil G. 2 years ago
  (Translated by Google) And this is such a perfect place to celebrate a special male occasion :) Drinks to choose from, so everyone will find something for themselves, beautiful women, smiling. Everywhere the decor is rich, but that's about it. There is also nothing to be afraid of, because the security is everywhere, although very discreetly set up. (Original) No i to jest takie idealne miejsce na uczczenie wyjątkowej męskiej okazji :) Drinków do wyboru, więc każdy znajdzie coś dla siebie, piękne kobiety, uśmiechnięte. Wszędzie wystrój na bogato ale o to chodzi.Nie ma też co się bać, bo ochrona jest wszędzie choć bardzo dyskretnie rozstawiona.

 • 5polka r. 3 years ago
  (Translated by Google) In Rasputin, like most, I was a bachelorette party for the first time. Nice music, even to sit, laugh and have a good drink. Drink prices do not slow you down, so don't be afraid of this place. Well, men, they were handsome that evening, but from what I heard, it's standard for them, so soon it will be confirmed. (Original) W Rasputinie jak większość pierwszy raz byłam za sprawą wieczoru panieńskiego. Muzyka przyjemna, nawet by posiedzieć, pośmiać się i popić dobre drinki. Ceny drinków nie zwalają z nóg, więc nie ma co się bać tego lokalu. No tak i mężyczyźni, tego wieczoru byli przystojni, ale z tego co słyszałam, to u nich standard, więc niedługo czas to potwierdzić.

 • 5S. 2 years ago
  (Translated by Google) Great place for guys. Very nice girls, maybe a lot of Ukrainian women, but finally Slavic blood. As I looked at one girl, she reminded me of my woman when she was undressed and just waiting to be taken care of. On a big plus, they are not informers. They didn't call her that I was at their place. (Original) Super miejsce dla facetów. Dziewczyny bardzo ładne, może dużo Ukrainek, ale słowiańska krew w końcu. Jak patrzyłem na jedną dziewczynę to przypominała mi moją kobietę jak jest rozebrana i czeka tylko by się nią zająć. Na duży plus, że nie są konfidentami. Nie zadzwonili do niej, że byłem u nich.

 • 5J. 10 months ago
  Very nice place to party and have fun on your weekends if you are in the Rzeszow Area. Extremely professional and courteous staff in a well suited and highly maintained environment. Would recommend to anyone who is looking for a good time to try it out!

 • 5Nathan T. 10 months ago
  Very fun place to visit

 • 5Piotr “Pan Nikt” Z R. 6 months ago
  (Translated by Google) Many ideas about such places in a very stereotypical way, many will recoil that it is not befitting or that they will definitely bullshit me and strip me down to the last zloty. And I could name it like that, because there are places like that. This, however, is completely different. Professional in what it offers, and at the same time the variety of cultures and people you can meet there. Both multinational staff and visitors. While maintaining the comfort of privacy, if needed and expected. I think you can always see and go out, if that's not it, or stay and admire the beauty of a very difficult rose dance and listen to great music. Of course, in moderation and aware of your decisions. (Original) Wielu pomysli o takich miejscach w bardzo stereotypowy sposób , wielu się wyzdrygnie że to nie przystoi albo że na pewno mnie nacpaja i obedra co do ostatniej złotówki. I mógł bym tak wymieniać bo pewnie takie miejsca sa i były. To jednak jest zupełnie inne. Ciśnie się na usta profesjonalne w tym co oferuje A zarazem rozmaitość kultur i ludzi których można tam spotkać. Zarówno wielonarodowych pracowników jak i gości. Zachowując przy tym komfort prywatności o ile się tego potrzebuje i oczekuje. Mysle że zawsze można zobaczyć i wyjść jeśli to nie to albo zostać i podziwiać piękno bardzo trudnego tańca na róże i posłuchać świetnej muzyki. Oczywiście z umiarem i świadomy swoich decyzji.

 • 5Michał B. 6 months ago
  (Translated by Google) Visited club twice - great fun both times. Nice service, nice girls, a large selection of alcohols. Great place to spend money. Thank you for finding the phone and belt for your pants :) Greetings to the girls: Laura, Lena, Ada and Maria :) (Original) Klub odwiedzony dwa razy-za każdym razem super zabawa. Miła obsługa, ładne dziewczyny , duży wybór alkoholi. Świetne miejsce do wydawania pieniędzy. Dziękuję za znalezienie telefonu i paska do spodni:) Pozdrawiam dziewczyny: Laurę, Lenę, Adę i Marię:)

 • 5sydney C. 2 months ago
  This place is awesome, they have a pet snake

 • 5Iwa l. 3 years ago
  (Translated by Google) My friends and I recently went to the rasputin club. I have been there before and I know it is a cool place, neat with a nice climate. Alcohols are a huge choice for everyone, music is perfect for the climate. The club's employees are nice and cultured, which is why it's nice to come back there. (Original) Z koleżankami wybrałyśmy się ostatnio do klubu rasputin. Już kiedyś tam byłąm i wiem, że to fajne miejsce, zadbane z fajnym klimatem. Alkoholi ogromy wybór dla każdego, muzyka idealna do klimatu. Pracownicy klubu mili, kulturalni przez co też miło się tam wraca.

 • 5Damian N. 2 years ago
  (Translated by Google) This is not my first time here and I always highly recommend it. Cool girls who skillfully bend and who can be touched;) Protection of the club is, but rather discreet, not feel their eyes on themselves. It is worth to come and find out, because such places are not as described to you what they have never been in such places;) (Original) To już mój nie pierwszy raz w tym miejscu i zawsze je gorąco polecam. Fajne dziewczyny, które umiejętnie się wyginają i które można dotykać ;) Ochrona klubu jest, ale raczej dyskretna, nie czuć ich wzroku na sobie. Warto wpaść i się przekonać, bo takie miejsca nie są tak jak je opisują Ci co nigdy w takich miejscach nie byli ;)

 • 5Waldek J. 2 years ago
  (Translated by Google) Drinks, the atmosphere of luxury and women, this is how I can describe the rasputin that I love. The atmosphere is always very friendly, and the girls also soften their legs;) What is good now, everything is arranged in such a way that the distance between customers is kept (Original) Drinki, klimat luksusu i kobiety, tak mogę opisać rasputin, który wręcz uwielbiam. Atmosfera zawsze bardzo przyjazna, a i dziewczyny takie, że nogi miękną ;) Co obecnie jest dobre, to tak jest wszystko ustawione, że jest zachowany dystans między klientami

 • 5Mirek N. 2 years ago
  (Translated by Google) Great place where I played after downtime and house arrest. The club atmosphere is very nice and the girls are beautiful. The pandemic has not been forgotten either, because the clients are separated and there is distance, which makes us happy 😉 (Original) Świetne miejsce w którym się bawiłem po przestoju I areszcie domowym. Atmosfera klubu bardzo fajna, a dziewczyny piękne. Nie zapomniano również o pandemii, bo klienci są oddzieleni I jest dystans co cieszy 😉

 • 5BABCIA S. 2 years ago
  (Translated by Google) Cossack here. I recommend! (Original) Kozacko tu. Polecam !

 • 5Elwira K. 3 years ago
  (Translated by Google) I recently visited the rasputin club with my friends, because one of us had a 30th birthday. This is an unusual place for women, but it was fun. The club looks cool, provocative, but the club is neat and clean. Well, women prettier than us but we were also picked up, though not in a pushy way;) As the icing on the cake are drinks of which there are more than I knew;) (Original) Klub rasputin odwiedziłam ostatnio z koleżankami, bo jedna z nas miała 30 urodziny. To nietypowe miejsce dla kobiet, ale było fajnie. Wygląd klubu fajny, wyzywający, ale klub zadbany i czysty. No tak, kobiety ładniejsze od nas ale i my byłyśmy podrywane, choć nie w nachalny sposób ;) Jako wisienka na torcie to drinki których jest więcej niz znałam ;)

 • 5kamil l. 3 years ago
  (Translated by Google) Very cool place that I will remember for a long time or visit again sooner. My colleagues from work took me to rasputin. Nice atmosphere, inside a sense of luxury and glamor, which fits here. Beautiful women and spirits have a lot to choose from and shallower and deeper. Nice, unobtrusive service, I also had a nice time there (Original) Bardzo fajne miejsce, które na długo będe wspominał lub szybciej je ponownie odwiedze. DO rasputina zabrali mnie koledzy z pracy. Atmosfera fajna, w środku poczucie luksusu, przepychu, co pasuje tutaj. Kobiety przepiękne a i alkoholi jest ogrom do wyboru i na kieszeń płytszą i głębszą. Obsługa miła, nienachalna, także miło tam się bawiłem

 • 5Romek L. 3 years ago
  (Translated by Google) Recently, after gaining a large client, we went with friends to celebrate success at the Rasputin club. It was a good choice. The decor brings to mind luxury and glamor, which is positive in such a place. The place is neat and clean which is also positive. And the bar itself will satisfy many, even fussy whisk experts. (Original) Ostatnio po zdobyciu dużego klienta poszliśmy z kolegami uczcić sukces w klubie Rasputin. To był dobry wybór. Wystrój przywodzi na myśl luksus i przepych, co w takim miejscu jest pozytywne. Lokal zadbany i czysty co też jest pozytywne. A sam bar zadowoli wielu, nawet wybrednych znawców whiski.

 • 5Rafał B. 2 years ago
  (Translated by Google) I recommend it, especially for a bachelor party or maybe a summary of corporate success, as it was in my case. Everything is arranged so that it is not easy to push through, good ventilation so even now you can have fun. The atmosphere of luxury and splendor fits perfectly here. (Original) Polecam, szczególnie na wieczór kawalerski czy może podsumowanie sukcesu firmowego jak to było w moim przypadku. Wszystko ustawione tak, że luzie się nie przepychają, dobra wentylacja więc nawet teraz można się bawić. Atmosfera luksusu i przepychu tutaj pasuje idealnie.

 • 5Henryk N. 2 years ago
  (Translated by Google) I like this place very much, because it has its own, but very pleasant atmosphere. It's even worth going out for a drink and looking at beautiful girls. Everything fits together here, be it interior design or music. You can often see stag parties here, but it's worth visiting for the fun too. Besides, when a girl dances for you, you can also touch her, which in other places ended in different ways (Original) Lubię bardzo to miejsce, bo ma ten swój inny ale bardzo przyjemny klimat. Nawet wyjść na drinka i popatrzeć na piękne dziewczęta warto. Wszystko tu do siebie pasuje, czy to aranżacja wnętrza czy muzyka. Często widać wieczory kawalerskie tutaj, ale wpaść dla samej przyjemności też warto. Poza tym jak dziewczyna tańczy dla Ciebie, można ją też dotknąć, co w innych lokalach różnie się kończyło

 • 5Sebastian J. 2 years ago
  (Translated by Google) A great place, with a nice atmosphere and beautiful women. I was here for the first time, but certainly not the last. I had concerns about safety in such a place but everything is a plus. The security is but discreet, what I paid with the card I had a payment confirmation etc. so fun without worries. (Original) Rewelacyjne miejsce, z fajną atmosferą i pięknymi kobietami. Byłem tu pierwszy raz ale n pewno nie ostatni. Miałem obawy co do bezpieczeństwa w takim miejscu ale wszystko jest na plus. Ochrona jest ale dyskretna, co zapłaciłem kartą to miałem potwierdzenie płatności itp więc zabawa bez obaw.

 • 5Emil S. 3 years ago
  (Translated by Google) I was at the beginning of the year for a bachelor friend in rasputin. Mega positive place, full of beautiful women and kind service. There is a general feeling of security. Everyone is having fun and nobody is looking for a poke (Original) Byłem na początku roku na kawalerskim przyjaciela w rasputin. Mega pozytywne miejsce, pełne pięknych kobiet I uprzejmej obsługi. Ogólnie jest odczucie bezpieczeństwa. Każdy się bawi I nikt nie szuka zaczepki

 • 5K. 3 years ago
  (Translated by Google) I was stag. Beautiful girls, sensational dances, prices as in most places on the Rzeszów market. I would recommend !!! (Original) Byłem na kawalerskim. Dziewczyny piękne, tańce rewelacyjne, ceny jak w większości lokali na rynku rzesowskim. Polecam!!!

 • 5Florka J. 3 years ago
  (Translated by Google) I don't know if rasputin is a place for women, but for a friend's 30th birthday we spent the evening there. The people in the club are very nice, cultured, despite what I was afraid of, drinks the enormity and atmosphere of the club. You can feel the luxury in the decor, and the place itself is very clean and tidy. I had a nice time there and recommend it. (Original) Nie wiem czy rasputin to miejsce dla kobiet, ale na 30 urodziny koleżanki spędziłyśmy tam wieczór. Ludzie w klubie bardzo mili, kulturalni, wbrew tamu co się obawiałam, drinków cały ogrom i klimat klubu. Czuć w wystroju luksus, a sam lokal jest bardzo czysty i zadbany. Miło się tam bawiłam i polecam.

 • 5Stor Q. 3 years ago
  (Translated by Google) Great service, unique atmosphere and the best snake in the world! Worth a visit;) I recommend it! K. (Original) Super obsługa, niepowtarzalna atmosfera i najlepszy na świecie wąż! Warto odwiedzić ;) Polecam! K.

 • 5Jacek m. 3 years ago
  (Translated by Google) Now having fun for the club's two years was a storm, delicious shots and drinks, great dancers, until I would go back there again, I wish I was just passing through. Thanks ! (Original) Teraz zabaw ana dwulecie klubu to był sztos, pyszne shoty i drinki, super tancerki, aż chciałbym tam jeszcze raz wrócić, szkoda ze byłem tylko przejazdem. Dzięki !

 • 5Michał J. 3 years ago
  (Translated by Google) great girls (Original) Super dziewczyny

 • 5Sebastian K. 3 years ago
  (Translated by Google) great, beautiful dancer club, delicious drinks and great atmosphere, thanks! (Original) super, klub tancerki piękne, do tego pyszne drinki i super atmosfera, dzięki!

 • 5Majka D. 3 years ago
  (Translated by Google) Great place with wonderful service, I will gladly be back! :) (Original) Świetne miejsce wraz z cudowną obsługa, wrócę z chęcią!:)

 • 5Marcelina J. 3 years ago
  (Translated by Google) I will come back to rasputin, and not once. Together with the girls from the company, we were celebrating good results for 2019. This place full of luxury and luxury fits this occasion perfectly. Handsome guys and a huge selection of drinks, everyone will find something for themselves. Climate music but time flies extremely nice but very fast. (Original) Do rasputina wrócę i to na pewno nie raz. Mieliśmy tam z dziewczynami z firmy uczczenie dobrych wyników za 2019 rok. Miejsce to pełne przepychu i smaku luksusu idealnie pasowało na ta okoliczność. Faceci wokół przystojni a wybór drinków ogromny, każdy znajdzie coś dla siebie. Muzyka klimatyczna ale czas leci niezwykle miło ale bardzo szybko.

 • 5Paweł R. 3 years ago
  (Translated by Google) The event passed on the occasion of the last day at work mate. Great club, atmosphere like this in specific places. Until I am looking for another opportunity to fall there again for a longer time;) (Original) Impreza zaliczona z okazji ostatniego dnia w pracy kumpla. Świetny klub, atmosfera jak to w tego typu miejscach, konkretna. Aż szukam już kolejnej okazji by znów tam wpaść na dłużej ;)

 • 5Mary K. 3 years ago
  (Translated by Google) I was in this network of clubs in Rome where I was delighted with the party and the decor! This place 80% reflects the atmosphere of that place. Good dj, great drinks, big dancefloor. It's worth a walk (Original) Byłam w tej sieci klubów w Rzymie gdzie byłam zachwycona imprezą i wystrojem! To miejsce w 80% oddaje klimat tamtego miejsca. Dobry dj, swietne drinki, duży dancefloor. Warto się przejść

 • 5Piotr N. 3 years ago
  (Translated by Google) Thirtieth birthday is only one in my whole life and I will remember it for a long time, although only partly from photos. A great place, delicious drinks, and above all beautiful women. I am grateful to friends that they came up with the idea for this club :) (Original) Trzydzieste urodziny są tylko jedne w całym życiu i te zapamiętam na długo, choć częściowo tylko ze zdjęć. Wspaniałe miejsce, wyborne drinki i tak, przede wszystkim piękne kobiety. Jestem wdzięczny znajomym, że wpadli na pomysł z tym klubem :)

 • 5Marcelina G. 3 years ago
  (Translated by Google) Recently, with friends, we went to Rasputin for the evening. It was very funny but also fun. Cool music, strong drinks and an entire evening of dancing and fooling around. Very nice people, no teasing or aggression, even though I was a bit afraid in such a place. (Original) Ostatnio z koleżankami dla zabawy poszliśmy sobie na wieczór do Rasputina. Było mega śmiesznie ale i fajnie. Fajna muzyka, drinki mocne i cały wieczór tańczenia i wygłupów. Ludzie bardzo fajni, zero zaczepek czy agresji, mimo, że w takim miejscu troszkę się tego obawiałam.

 • 5Dorota M. 3 years ago
  (Translated by Google) I was there at a farewell party from a work colleague and Rasputin is a great place, atmospheric. Time flies quickly there, but every minute is memorable. The music does not silence, and the drink menu is rich so that everyone can find it. I recommend this place to everyone. (Original) Byłam tam na imprezie pożegnalnej koleżanki z pracy i Rasputin to świetne miejsce, klimatyczne. Czas leci tam zawrotnie szybko, ale każda minuta zapada w pamięć. Muzyka nie zamula, a menu drinków bogate, by każdy ktoś znalazł. Polecam to miejsce każdemu.

 • 5Bartłomiej K. 3 years ago
  (Translated by Google) I will remember my 30th birthday for a long time, thanks to my friends and Rasputin club. I've avoided such places so far, so it was a surprise for me. I look at this place differently now. Great music, a large selection of drinks, and people around nice and talkative. (Original) 30 urodziny zapamiętam na długo, dzięki znajomym jak i klubowi Rasputin. Unikałem takich miejsc do tej pory, więc byłą to dla mnie niespodzianka. Zupełnie teraz inaczej patrzę na ten lokal. Świetna muzyka, duży wybór drinków, a ludzie wokół mili i rozmowni.

 • 5Przemysław S. 3 years ago
  (Translated by Google) One of the places that I will remember for a long time. A friend's bachelor's party in rasputin is a completely different story like similar events in ordinary clubs. Decorate richly, feel luxury and a completely different atmosphere. Women without a doubt beautiful. It's worth dropping in at least once and feel the atmosphere (Original) Jedno z miejsc które na dłużej zapadnie mi w pamięć. Wieczór kawalerski kolegi, w rasputin to zupełnie inna bajka jak podobne imprezy w zwyczajnych klubach. Wystrój na bogato, czuć luksus i zupełnie inna atmosferę. Kobiety bez wątpienia piękne. Warto tam wpaść chociaż raz i poczuć ten klimat

 • 4Yorgyo S. 10 months ago
  To begin with about the interior 4- / 5 usually, the girls are different in general 7/10, Sasha sorry blonde won in the challenge, So in general solid 4)

 • 4G. 8 months ago
  (Translated by Google) Safe club alcohol prices like on the website and in the menu you pay only in cash pretty girls (Original) Bezpieczny klubu ceny alkoholu takie jak na stronie i w menu płacisz tylko gotówką ładne dziewczyny

 • 1Bartłomiej W. 2 years ago
  (Translated by Google) They rob clients .... Avoiding a wide berth (Original) Okradają klientów.... Omijac szerokim łukiem

 • 1Jo B. 2 years ago
  (Translated by Google) Attention guys, STRAIGHT, TZN ROAD, Barmen AND "JACKET", you give money and they push you gave less I do not recommend .... Thieves ... They know it (Original) Uwaga chłopaki, KRADNĄ, TZN OKRADAJĄ, BARMANI I "KELNERKI", dajesz kasę a oni wciskają ze dałeś mniej Nie Polecam.... Złodzieje... Oni to wiedząMost Reviewed places nearby

 1. 4.60 Irish Pub Galway   (2429 reviews) Dogs allowed
 2. 4.40 Česká Hospoda   (1894 reviews) Cosy
 3. 3.90 Klub Pod Palmą   (1060 reviews) Venue with club nights & live music
 4. 4.60 Pub K20   (925 reviews) Bar games
 5. 4.10 Przystań na Lato   (824 reviews) DJs, drinks & snacks in a lively bar
 6. 4.70 Cybermachina   (774 reviews) Bar games
 7. 4.60 Jameson Pub   (682 reviews) Bar games
 8. 3.80 "Soda"   (666 reviews) Cash only
 9. 3.90 Bue Bue - Klubokawiarnia   (647 reviews) Cosy
 10. 3.50 Bajka Disco Club   (450 reviews)
 11. 4.80 Cocktail Culture   (438 reviews) Dogs allowed
 12. 4.00 Grand Club   (376 reviews)
 13. 4.20 SOFA Club & Restaurant   (294 reviews) Late-night food
 14. 4.50 Play Bar Hookah   (268 reviews)
 15. 4.30 Candela   (191 reviews)
Last updated: 2023-02-16