Top rated Fitness Clubs & Gyms in Tel Aviv-Yafo


 1. 5.00 AIFIT Tel Aviv   (293 reviews)
 2. 5.00 Revital Yoga | 砖讬注讜专讬诐 讜住讚谞讗讜转 讬讜讙讛 讜诪讬讬谞讚驻讜诇谞住 讘砖讬讻讜谉 讚谉, 爪驻讜谉 转诇 讗讘讬讘 | 专讬讟专讬讟 讬讜讙讛 | 讟讬讜诇讬 讬讜讙讛 讜诪讬讬谞讚驻讜诇谞住 讘讗讬专讜驻讛   (227 reviews)
 3. 5.00 注诪讬 诪诇讻讛- 驻讬讝讬讜转专驻讬讛 讜讻讜砖专   (146 reviews)
 4. 5.00 讛讗拽讚诪讬讛 讛讬砖专讗诇讬转 诇讙'讬讜 讙'讬讟住讜 讘专讝讬诇讗讬 讜-MMA   (131 reviews)
 5. 5.00 Conatus - Yoga & Arts   (92 reviews)
 6. 5.00 讬讜讙讛 专诪讛 - 讗讬讬谞讙专 - 转诇 讗讘讬讘 | Yoga Rama - Iyenger - Tel Aviv   (88 reviews)
 7. 5.00 HUMBLE CLUB - Boxing, Fitness, Yoga, Pilates, Krav-Maga, Running   (87 reviews)
 8. 5.00 Roy Neeman - Team Pitbull Israel - BJJ   (79 reviews)
 9. 5.00 讬讜讙讛 注诐 诇讬讗讜专 - 住讟讜讚讬讜 诇砖讬注讜专讬 讬讜讙讛   (79 reviews)
 10. 5.00 住讟讜讚讬讜 诇讗讬诪讜谞讬诐 驻讜谞拽爪讬讜谞诇讬讬诐- Ultimate   (77 reviews)
 11. 5.00 讗讜专讟诇 砖讜砖谉 诪讗诪谞转 讻讜砖专 住讟讜讚讬讜 CHANGEIT 转诇 讗讘讬讘   (75 reviews)
 12. 5.00 BinenFit   (71 reviews)
 13. 5.00 住讟讜讚讬讜 讘讘诇讬 - 讗讬诪讜谞讬 讻讜砖专 讘转诇 讗讘讬讘   (68 reviews)
 14. 5.00 Movement TLV - 驻讜谞拽爪讬讜谞诇讬 - 讻讜讞 - 专讬爪讛   (64 reviews)
 15. 5.00 Team Glam BJJ   (61 reviews)
 16. 5.00 arena club   (57 reviews)
 17. 5.00 Fight Club   (54 reviews)
 18. 5.00 GO function - 讗讜专 讙专诪谉 诪讗诪谉 讻讜砖专 讗讬砖讬 讜拽讘讜爪讜转   (53 reviews)
 19. 5.00 Roni Kangun Traning Zone   (41 reviews)
 20. 5.00 Locker Room Arlozorov   (37 reviews)
 21. 5.00 诪讗诇讛 住讟讜讚讬讜 诇讬讜讙讛| mala yoga studio   (37 reviews)
 22. 5.00 Ashtanga Yoga Tel Aviv   (36 reviews)
 23. 5.00 GymnaskillZ Temple- 讙'讬诪谞住拽讬诇讝   (36 reviews)
 24. 5.00 Sup Yoga TLV   (35 reviews)
 25. 5.00 讛讙专 讜专讞诇讬 - 住讟讜讚讬讜 诇驻讬诇讗讟讬住 诪讻砖讬专讬诐, 诪讝专谉 讜讬讜讙讛   (34 reviews)
 26. 5.00 GROUND Gym -讗讬诪讜谞讬 讻讜砖专 拽讘讜爪转讬讬诐 讜讗讬诪讜谞讬诐 讗讬砖讬讬诐   (34 reviews)
 27. 5.00 Dipika Iyengar Yoga 讗讬讬谞讙讗专 讬讜讙讛 讚讬驻讬拽讛   (33 reviews)
 28. 5.00 MyWellness TLV - Yoga & Pilates Studio by Mica   (32 reviews)
 29. 5.00 讛讘讬转 砖诇 砖讬专讬 讜砖讜转'- 驻讬诇讗讟讬住 讜注讜讚   (31 reviews)
 30. 4.90 Press Studio   (153 reviews)
 31. 4.90 Yoga Levontin - 讬讜讙讛 诇讘讜谞讟讬谉   (99 reviews)
 32. 4.90 Fight TLV   (89 reviews)
 33. 4.90 驻讬讝讬讜 讗谞讚 诪讜专 - Physio & More   (84 reviews)
 34. 4.90 Shikli studio   (74 reviews)
 35. 4.90 讗讜专 讛讬讜讙讛 - orhayoga   (63 reviews)
 36. 4.90 诪专讻讝 讗讬讬谞讙讗专 讬讜讙讛 诇讘 转诇-讗讘讬讘   (59 reviews)
 37. 4.90 Training Room Workout Studio Tlv   (53 reviews)
 38. 4.90 Iyengar Yoga Center Neve Tzefek, Noga   (49 reviews)
 39. 4.90 讞讚专 讛讻讜砖专 谞讞诪谞讬- 讗讞讚 讛注诐   (46 reviews)
 40. 4.90 诇讙住讬 讙'讬诐 - 诪讜注讚讜谉 讗讬讙专讜祝 | 讛讙谞讛 注爪诪讬转 | 讞讚专 讻讜砖专 诇谞砖讬诐   (44 reviews)
 41. 4.90 诪专讻讝 讗讬讬谞讙专 讬讜讙讛 转诇 讗讘讬讘 - 讚专讜诐   (36 reviews)
 42. 4.90 住讟讜讚讬讜 谞注讬诐 讗讘谉 讙讘讬专讜诇   (36 reviews)
 43. 4.80 Crossfit White City   (184 reviews)
 44. 4.80 FitHub CrossFit Namal 拽专讜住驻讬讟 谞诪诇   (180 reviews)
 45. 4.80 Nakash Boxing Gym   (102 reviews)
 46. 4.80 Fit House Brandeis   (40 reviews)
 47. 4.80 Liky's   (38 reviews)
 48. 4.80 驻讬诇讗讟讬住 讘讜讬讟诇   (33 reviews)
 49. 4.80 Pilates City   (31 reviews)
 50. 4.70 Boost Fitness Center 讘讜住讟 驻讬讟谞住 住谞讟专   (254 reviews)
 51. 4.70 诪讜注讚讜谞讬 诇讘 讛讬诐   (112 reviews)
 52. 4.70 Gordon Gym at Gordon Pool   (99 reviews)
 53. 4.70 Edna 注讚谞讛 - 谞讜讜讛 诪讚讘专 讬驻讜讗讬   (91 reviews)
 54. 4.70 Jose Rodrigues Studio - Hayarkon   (82 reviews)
 55. 4.70 砖讗拽讟讬 讬讜讙讛 住谞讟专 | 驻专讗谞讛 讬讜讙讛 拽讜诇讙壮   (55 reviews)
 56. 4.70 Chandra Yoga Tel Aviv   (48 reviews)
 57. 4.70 Locker Room Tchernikhovski   (36 reviews)
 58. 4.70 住讟讜讚讬讜 谞注讬诐 驻诇讜专谞讟讬谉 - 诪讞讜诇   (31 reviews)
 59. 4.60 拽讬专 讟讬驻讜住 转诇 讗讘讬讘 Vking climbing gym   (836 reviews)
 60. 4.60 Playdate - 砖讜讞讬诐 讬讞讚 讜诪转驻转讞讬诐 讬讞讚   (137 reviews)
 61. 4.60 1REBEL Tel Aviv   (68 reviews)
 62. 4.50 Charles Bronfman Auditorium   (7966 reviews)
 63. 4.50 Performance Rock   (658 reviews)
 64. 4.50 Sheva Spa   (595 reviews)
 65. 4.50 讗专诇讜讝讜专讜讘 97 - 讛拽讗谞讟专讬 讛拽讛讬诇转讬 讘诪专讻讝   (168 reviews)
 66. 4.50 讞讚专 讻讜砖专 谞注讬诐 讘驻诇讜专谞讟讬谉 GYM NAIM   (151 reviews)
 67. 4.50 BET REKE Community Centre   (122 reviews)
 68. 4.50 谞讬谞讙'讛 转诇 讗讘讬讘 - Ninja Tel Aviv   (111 reviews)
 69. 4.50 EllaYoga   (72 reviews)
 70. 4.50 Bikram Yoga Israel   (48 reviews)
 71. 4.50 Gymnasfit by BELLO   (41 reviews)
 72. 4.40 Hanna House Ben Gurion   (382 reviews)
 73. 4.30 Palm Country Club   (746 reviews)
 74. 4.30 Neve Sharet Country Club   (579 reviews)
 75. 4.30 拽讜诇谞讜注 驻讗专 - 诪讜注讚讜谉 讻讜砖专 讘转诇-讗讘讬讘, 砖讬注讜专讬 驻讬诇讗讟讬住, 讬讜讙讛, 讗讬诪讜谉 驻讜谞拽爪讬讜谞诇讬诐   (274 reviews)
 76. 4.30 Reich Community Center for senior citizens   (169 reviews)
 77. 4.30 Garage Club   (146 reviews)
 78. 4.30 VANS Store Azrieli TLV   (45 reviews) Classic brand for skateboarding shoes
 79. 4.30 Studio B - Ramat Aviv   (38 reviews)
 80. 4.20 Renaissance Country Club   (153 reviews)
 81. 4.20 Garden Louis Marshall   (60 reviews)
 82. 4.10 Neve Avivim Country Club   (380 reviews)
 83. 4.10 讜讬讬讘 讙讘注转讬讬诐   (190 reviews)
 84. 4.10 Prana Yoga   (97 reviews)
 85. 4.10 UNDERGROUND FOR YOU   (90 reviews)
 86. 4.10 Lotus yoga & Pilates Studio 诇讜讟讜住 讬讜讙讛 - 讘讬转 诇讬讜讙讛 讜驻讬诇讗讟讬住   (47 reviews)
 87. 4.00 Country Lamed Athletic Club   (275 reviews)
 88. 3.90 Space Fix - Ha'Yarkon Tel Aviv Gym   (369 reviews)
 89. 3.90 Zeus 讝讗讜住 讻讜砖专 讞讜讙讬诐 住驻讗   (82 reviews)
 90. 3.80 Holmes Place Dizengoff   (367 reviews)
 91. 3.70 Space Fix Tel Aviv   (529 reviews)
 92. 3.70 讛讜诇诪住 驻诇讬讬住   (247 reviews)
 93. 3.70 Profit Fitness Club   (198 reviews)
 94. 3.60 Space Fix 驻诇讜专谞讟讬谉   (219 reviews)

Tip: Click on the rating to open it on Google Maps

What's a Top rated?

The list is sorted by the average review score for places with more than 30 reviews in Fitness Clubs & Gyms category .

This page was last updated on May 22, 2023.


Filter by Category

Cities nearby Tel Aviv-Yafo

View all places in Israel