Top rated Zoos & Aquariums in Tel Aviv-Yafo


 1. 5.00 驻讟驻专讜 PetPro- 讞谞讜转 讬讘讜讗谉 讛诪转诪讞讛 讘讟讬驻讜讞 讘注诇讬 讞讬讬诐 / 讗讘讬讝专讬诐 谞讬诇讜讜讬诐 讜诪讝讜谉 诇讘注诇讬 讞讬讬诐, 转诇 讗讘讬讘,   (142 reviews)
 2. 5.00 讞谞讜转 讞讬讜转 - 诪讝讜谉 爪讬讜讚 讜诪住驻专讛 诇讘注诇讬 讞讬讬诐   (83 reviews)
 3. 5.00 Balizer Flower Delivery Center Tel Aviv   (50 reviews)
 4. 5.00 Unimal - 讬讜谞讬诪诇 讗讘讬讝专讬诐 诇讞讬讜转 诪讞诪讚   (48 reviews)
 5. 5.00 Zoo club tlv   (39 reviews)
 6. 4.90 BigPet 讘讬讙 驻讟-讗讬谞砖讟讬讬谉 7   (58 reviews)
 7. 4.90 Iguana Pet Store   (48 reviews)
 8. 4.90 讛诪诇讜谞讛 砖诇 谞讟注 讜砖诇讬   (31 reviews)
 9. 4.80 ZooCity Lev   (439 reviews)
 10. 4.80 拽讜诇谞讜注 拽谞讚讛 - Cinema Canada   (233 reviews)
 11. 4.80 Khamis Batshon   (201 reviews)
 12. 4.80 Independance Park - Sunset View   (149 reviews)
 13. 4.80 Josephine Baker 讙'讜讝驻讬谉 讘讬讬拽专   (146 reviews)
 14. 4.80 Zoo Center   (135 reviews)
 15. 4.80 讘讬讙 驻讟   (99 reviews)
 16. 4.80 讗谞讬诪诇讬 - 讞谞讜转 讞讬讜转 讘转诇 讗讘讬讘 | 讗讜讻诇 诇讻诇讘讬诐 | 讗讜讻诇 诇讞转讜诇讬诐 | 诪讬讟讜转 诇讻诇讘讬诐 | 讞讟讬祝 诇讻诇讘   (43 reviews)
 17. 4.80 Migdalor Marina Tel Aviv   (31 reviews)
 18. 4.70 讞谞讜转 讞讬讜转 | Brownfield - 讘专讗讜谞驻讬诇讚   (286 reviews)
 19. 4.70 Happy at the Farm   (63 reviews) Dogs allowed
 20. 4.70 诪讜讘讬讚讬拽 | 讞谞讜转 讞讬讜转 | 爪讬讜讚 讜诪讝讜谉 诇讘注诇讬 讞讬讬诐   (62 reviews)
 21. 4.60 Hayarkon   (18609 reviews) City park with a botanical garden & pond
 22. 4.60 Reading Park   (2158 reviews) Dogs allowed
 23. 4.60 诪砖转诇转 专讙讘   (521 reviews)
 24. 4.60 Nemal Tel Aviv Beach Playground   (224 reviews)
 25. 4.60 讚讙讬 谞讜讬 砖讬 Pet Shop Yafo Tel Aviv   (141 reviews)
 26. 4.60 Playdate - 砖讜讞讬诐 讬讞讚 讜诪转驻转讞讬诐 讬讞讚   (137 reviews)
 27. 4.60 讗诪讝讜谞住 讞谞讜转 诇诪讝讜谉, 爪讬讜讚 讜诪住驻专讛   (83 reviews)
 28. 4.60 VANS Store Tel Aviv - Old Port   (49 reviews) Classic brand for skateboarding shoes
 29. 4.60 讗拽讜讜专讬讜诐 讚讬讝谞讙讜祝   (47 reviews)
 30. 4.60 驻讟诪拽住 诪讗谞爪'讬讝 转诇 讗讘讬讘   (37 reviews) Compact shop for pet food & supplies
 31. 4.60 讙'讜谞讙诇 住讬讟讬   (37 reviews)
 32. 4.60 驻讟住   (34 reviews)
 33. 4.50 Aquarium   (241 reviews)
 34. 4.50 诪诇讬谞讜讗讛 诪讝讜谉 讜爪讬讜讚 诇讘注"讞   (137 reviews)
 35. 4.50 Exotic animals   (88 reviews)
 36. 4.50 讛诪专驻讗讛 讛讜讟专讬谞专讬转 专诪转 讗讘讬讘- 讚"专 讟诇讬 讗诇讜谞讬   (70 reviews)
 37. 4.50 Super Fun   (33 reviews)
 38. 4.40 Tel Aviv University   (1222 reviews) 200-acre school campus with 9 faculties
 39. 4.40 砖讗专讗拽   (616 reviews) Brunch
 40. 4.40 Auditorium Klatchkin   (211 reviews)
 41. 4.40 Hclbtol Hadar Yosef   (126 reviews)
 42. 4.40 Hezi鈥檚 Jungle   (115 reviews)
 43. 4.40 讛讞转讜诇 讜讛讻诇讘 诪讝讜谉 讜爪讬讜讚 诇讻诇讘讬诐 讜讞转讜诇讬诐   (104 reviews)
 44. 4.40 Zoo Pet Store   (93 reviews)
 45. 4.40 注爪诐 讛注谞讬讬谉   (84 reviews)
 46. 4.30 Amsterdam Garden   (347 reviews) Dogs allowed
 47. 4.30 Ruth garden   (342 reviews) Dogs allowed
 48. 4.30 讚讙 讛注讬专   (76 reviews)
 49. 4.30 NOWPET   (63 reviews)
 50. 4.30 专讬祝 讘讬诇讚专   (31 reviews)
 51. 4.20 Aharoni   (464 reviews)
 52. 4.20 HaKovshim Dog Park   (423 reviews) Relaxed, fenced greenspace for dogs
 53. 4.20 讞谞讜转 讞讬讜转 "讞讘专讬诐 诇讞讬讬诐"   (31 reviews)
 54. 4.10 驻讬谞转 讞讬 驻讗专拽 讛讬专拽讜谉   (2422 reviews) Dogs allowed
 55. 4.10 Dog park Florentin   (429 reviews) Dogs allowed
 56. 4.10 Dog Park, Forest Ramat Aviv   (237 reviews) Dogs allowed
 57. 4.10 讛讞讜讜讛   (130 reviews)
 58. 4.10 讗讬谞讟专驻讟 诪砖诇讜讞讬诐 诇讞讬讜转 讛讘讬转   (105 reviews)
 59. 4.10 Aviv   (56 reviews)
 60. 4.10 Cafe Dekel   (36 reviews) Brunch
 61. 4.00 Roladin   (166 reviews)
 62. 3.90 讚谞讬讗诇 讞讬讜转   (32 reviews)
 63. 3.70 Jungle   (113 reviews)
 64. 3.60 Aroma   (287 reviews) Brunch
 65. 3.50 Tverya Dog Park   (51 reviews)
 66. 3.30 ACE   (3330 reviews) Source for tools & supplies
 67. 2.40 Embassy of Portugal in Tel Aviv   (59 reviews)

Tip: Click on the rating to open it on Google Maps

What's a Top rated?

The list is sorted by the average review score for places with more than 30 reviews in Zoos & Aquariums category .

This page was last updated on May 22, 2023.


Filter by Category

Cities nearby Tel Aviv-Yafo

View all places in Israel