Hidden gems: Hospitals & Clinics in Kfar Saba


 1. 5.00 讚"专 讬讘讙谞讬 讜讬谞讘专讙 - 诪讜诪讞讛 诇诪讞诇讜转 讞谞讬讻讬讬诐 (驻专讬讜讚讜谞讟), 讛砖转诇转 砖讬谞讬讬诐   (78 reviews)
 2. 5.00 诪专驻讗转 注讬讚谞讬诐 - 专驻讜讗讛 住讬谞讬转 - 讛讘讬转 诇讘专讬讗讜转 讛诪砖驻讞讛   (61 reviews)
 3. 5.00 Kayla Daniel - Skin Health Specialist   (38 reviews)
 4. 5.00 讚谉 讻讛谉 驻讬讝讬讜转专驻讬讛 讜讻讜砖专   (27 reviews)
 5. 5.00 谞讜讬专讜 砖讬拽讜诐 - 砖讬拽讜诐 谞讜讬专讜诇讜讙讬 讜讗讜专讟讜驻讚讬 - 砖讬拽讜诐 诇讗讞专 讗讬专讜注 诪讜讞讬   (20 reviews)
 6. 5.00 诪专讻讝 拽讜住诪讟讬 专驻讜讗讬 诪讬讻诇 讜诇诪谉 Michal Velman   (16 reviews)
 7. 5.00 Beautery by Claudia   (16 reviews)
 8. 5.00 Easy-Dent   (11 reviews)
 9. 5.00 诪专驻讗转 砖讬谞讬讬诐 诪讜谞专讜 - monroe   (11 reviews)
 10. 4.90 Dr. Luba Bar-Sef   (99 reviews)
 11. 4.90 Renee just feel good   (50 reviews)
 12. 4.90 砖讬专诇讬 拽诇讬讬谉- 讟讬驻讜诇 讝讜讙讬, 诪砖驻讞转讬, 诪讬谞讬 讜驻专讟谞讬   (12 reviews)
 13. 4.80 Adar Veterinary Clinic Center   (94 reviews)
 14. 4.80 Dr Laura Yerushalmi - Dentist for kids   (77 reviews)
 15. 4.80 One Man - Men's Care Center   (24 reviews)
 16. 4.80 Gur Shasha Hospitalization Tower   (16 reviews)
 17. 4.70 Orchid - medical aesthetic clinic   (14 reviews)
 18. 4.60 讜讟专讬谞专 讘讻驻专 住讘讗,诪专驻讗讛 诇讞讬讜转 讘讬转 讻驻专 住讘讗, 讚"专 讙诇讬转 诇讜讬谉-讙讬讞讜谉   (31 reviews)
 19. 4.50 讚"专 D - 诪专驻讗讛 讜讟专讬谞专讬转 讻驻专 住讘讗   (49 reviews)

Tip: Click on the rating to open it on Google Maps

What's a Hidden gem?

We call places hidden gems that are new, extremely good, but are not that popular yet - you should check them out. The criteria is to have a rating of 4.5 or more and less than 100 reviews.

This page was last updated on Apr 29, 2022.